Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Zpráva pro rodiče PDF Tisk Email

Vážení rodiče,

   zasílám vám informace o aktuálním dění ve škole.

   Nejprve bych vám všem opakovaně ráda poděkovala za spolupráci, které si velmi vážím. Vím, že toto období je už

pro všechny velmi dlouhé a opravdu náročné. Děkuji vám i vašim dětem, jak vše zvládáte, snad již brzy bude lépe.

Velmi se těším, až zas bude škola „plná“ a se všemi z vás se budu potkávat osobně.

1. Od 11. 5. 2020 nastoupili do školy k nepovinné přípravě na přijímací zkoušky žáci 9. ročníků.

2. V pondělí 25. 5. 2020 přivítáme žáky 1. – 5. ročníků, které rodiče přihlásili k nepovinné denní výuce ve školních skupinách.

3. Mimořádné opatření ze dne 19. 5. 2020 i nadále zakazuje osobní přítomnost ve škole žáků 6. – 8. tříd.

V případě, že se situace změní, budu vás neprodleně informovat.

4. Vyklizení skříněk budeme řešit v průběhu měsíce června ve spolupráci s třídními učiteli.

5. V současné době ve škole probíhá rekonstrukce školní kuchyňky a bourací práce ve vestibulu a atriu školy, kde bude stát

Technicko - přírodovědné centrum Améba (projekt IROP) s novými vnitřními i venkovními učebnami (termín dokončení – konec

roku 2021).

 

V případě, že si chodíte pro pracovní materiály do vestibulu školy (stoleček vpravo za vstupními dveřmi), dbejte zvýšené

opatrnosti a dodržujte platná hygienická opatření.

                                             

Přeji vám všem pevné zdraví, s pozdravem, Z. Horáková

22. 5. 2020


 

 
Důležité sdělení - otevření školních skupin PDF Tisk Email

Vážení rodiče,

velmi Vám děkuji za dosavadní součinnost. Vaše pomoc je pro nás opravdu důležitá.

    Vážíme si Vaší podpory a jsme si vědomi, jak náročným obdobím po uzavření škol procházíte nejenom Vy,

ale samozřejmě i Vaše děti. Věříme, že se situace uklidní a my se zase sejdeme ke společné výuce.

    V současné době připravujeme otevření školních skupin pro 1. stupeň (25. 5. 2020)

a konzultací pro žáky 9. ročníků (11. 5. 2020).

 

Přihláška do školní skupiny 1. stupeň (velikost souboru 209 kB)

Přihláška ke konzultacím 9. ročník (velikost souboru 157 kB)

Prohlášení (velikost souboru 249 kB)

  

Další informace:

  1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední podklady pro hodnocení

      získané v druhém pololetí do doby uzavření škol 11. 3. 2020, klasifikaci z prvního pololetí školního roku 2019/2020

      a přihlédne k plnění povinností v době vzdělávání na dálku, případně zohlední práci žáka ve školních skupinách

      po obnovení provozu školy.

  2. Poplatky za družinu budou za měsíce duben – červen vráceny na účet.

  3. Finanční přeplatky za obědy budou vráceny na účet.

  4. Vyklizení šatních skříněk – dle dohody s třídním učitelem po 25. 5. 2020

 

S případnými dotazy se obracejte na svého třídního učitele nebo na vedení školy.

 

   Přeji Vám všem pevné zdraví a těším se na osobní setkávání,

 

                                                               S pozdravem, Z. Horáková Radová

                                                                            ředitelka školy


 

 
Zápisy 2020 - 2021 PDF Tisk Email

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste přihlásili vaše děti do budoucích 1. tříd na naší školu.

Ve školním roce 2020-2021 budeme otevírat dvě třídy.

Veškeré další informace budou zveřejňovány na internetových stránkách školy a na nástěnce vedle hlavního vchodu

do budovy školy.

V případě, že nám to situace dovolí, sejdeme se s vámi osobně v červnu. Těšíme se na společné setkání.

                       

Ing. Z. Horáková Radová

ředitelka školy

 

Výsledky přijímacího řízení ZDE (velikost souboru 462 kB)


 

 
Sdělení PDF Tisk Email

Vážení rodiče,

jak jistě víte, od 25. 5. 2020 by se do školy mohli vrátit žáci 1. stupně. V současné době stále čekáme na manuál, který má

být do konce dubna vydán, a ve kterém se budou specifikovat podmínky nezbytné pro znovuotevření 1. stupně.

Situaci sledujeme a budeme vás včas informovat.

 

Informace k dnešnímu dni, cituji:

Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného

charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin,

roušky doporučeny (o nošení / nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.“

        

Všechny Vás zdravím, Z. Horáková


 

 
TECHNICKO-PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM AMÉBA PDF Tisk Email

ameba


 

 
Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení PDF Tisk Email

Senát ČR schválil návrh zákona, který po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení

upravuje podmínky pro poskytování ošetřovného.

Podrobnosti najdete v článku věnovanému změnám v ošetřovném na stránkách ČSSZ.

Online verzi tiskopisu najdete zde.

Verzi pro stažení v pdf, tisk a ruční vyplnění najdete ZDE.

Žádost o ošetřovné ZDE


 

 
Zápis do 1. tříd PDF Tisk Email

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci

nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu

proběhne mimořádným způsobem i zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Níže uvádíme podrobné aktuální informace k zápisu do 1. tříd na naší škole. Prosíme, pečlivě si je

přečtěte a řiďte se jimi.

 

Organizace zápisu do 1. tříd:

 

  • zápis proběhne v termínu od 1. 4. do 15. 4. 2020
  • bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole 

 

Prosíme, primárně využijte pro podání žádosti o přijetí „Online zápis do školy“ na našich

webových stránkách:

 

                                  ZapisyOnline

 

  1. Na webových stránkách naší školy klikněte na odkaz „Zapsat dítě online“,

  2. Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše

     + souhlas se zpracováním těchto údajů.
     Na záložce „Dítě č. 2“ můžete případně pokračovat zápisem Vašeho dalšího dítěte (sourozence).
     V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu

     plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak.

     V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně

     po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

  3. Dokončete registraci.

  4. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetípovinné školní docházce

      ve formátu pdf a registrační číslo uchazeče (přidělené Vašemu dítěti).

  5. Žádost doručte do školy, a to některýmnásledujících způsobů:

      a) datovou schránkou -> datová schránka školy: eriqeeq

      b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) ->

          e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

      c) vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky u hlavního vchodu školy,

      d) vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy:

           Základní škola, Domcích 488, 541 01 Trutnov.

  6. Máte-li zvláštní požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě,

      napište jej na zadní stranu žádosti nebo pošlete na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

      (prosíme, uveďte max. 1 požadavek).

  

Pokud nemůžete podat žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce elektronicky,

bude pro vás v termínu zápisu připravena následující náhradní možnost:

 

  1. Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin: pondělí - čtvrtek 8.00 -10.00 hodin

  2. Ve vestibulu školy (prostor za hlavními dveřmi) budou připraveny vytištěné žádosti, obálka

      (vezměte si, prosím svoji propisovačku)

  3. Žádost vyplňte (všechny osobní a kontaktní údaje), vložte do obálky a vhoďte do schránky

      na budově školy (vedle hlavního vchodu).
      V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu

      plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak.

     V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně

     po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

  4. Máte-li zvláštní požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě,

      napište jej na zadní stranu žádosti (prosíme, uveďte max. 1 požadavek).

 

Na základě podané žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce Vám následně zašleme

na Vámi uvedený e-mail informace, jakým způsobem můžete do doby zahájení povinné školní

docházky pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji. Těm z Vás, kteří nepodají žádost

elektronicky, zašleme také přidělené registrační číslo. Zároveň Vám na tento e-mail

po skončení mimořádných opatření pošleme pozvánku na osobní setkání u nás ve škole.

  

Kritéria přijetí:

 

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 přijmeme všechny děti,

jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.

 

Věk dítěte:

 

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2014.

Zapsány musí být i děti, které měly odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost

o přijetí).

 

K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/21 může být výjimečně přijato i dítě,

které dosáhne 6. roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, je-li přiměřeně tělesně

i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 9. – 31. 12. 2014 je také doporučující vyjádření

školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.

 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 1. – 30. 6. 2015 jsou doporučující vyjádření

školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která přiloží zákonný zástupce k žádosti.

 

Rozhodnutí o přijetí:

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným

registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.zsvdomcich.cz.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění

je stanoven na den: 5. 5. 2020.

 

Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti po podání žádosti o přijetí.

 

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude

rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, 

popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 4. 5. 2020 v době od 8.00 do 10.00 hodin,

v kanceláři školy.

 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

  

Odklad školní docházky:

 

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, prosíme, aby žádost odevzdali základní škole

nejpozději do 30. 4. 2020, a to včetně těchto příloh:

 

  • ­­­­­­doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
  • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Na základě těchto dokladů následně obdržíte rozhodnutí o odkladu.

 

 

 

Jak postupovat v případě žádosti o odklad školní docházky:

 

  1. Na webových stránkách naší školy si stáhněte Žádost o odklad školní docházky ZDE

  2. Pečlivě vyplňte formulář – osobní, kontaktní údaje.
      V případě odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení

      zápisu do 1. tříd vymazány.

  3. Vyplněný formulář doručte včetně obou příloh (viz výše) do školy, a to některým z následujících

      způsobů:

      a) datovou schránkou -> datová schránka školy: eriqeeq

      b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) ->

          e-mail školy:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

      c) vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky u hlavního vchodu školy,

      d) vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy:

          Základní škola, Trutnov,Domcích 488, 541 01 Trutnov

 

Pokud nemáte možnost si Žádost o odklad školní docházky stáhnout z našich

webových stránek:

 

  1. Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin: pondělí - čtvrtek 8.00-10.00 hodin

  2. Ve vestibulu školy (prostor za hlavními dveřmi) budou připraveny vytištěné žádosti o odklad, obálka

      (vezměte si, prosím, svoji propisovačku)

  3. Žádost vyplňte (všechny osobní a kontaktní údaje), vložte včetně obou příloh (viz výše) do obálky

      a vhoďte do schránky vedle hlavního vchodu.

  

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Evu Junovou na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

ve zprávě případně uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohla telefonicky kontaktovat a informovat.

 

 

Zapisy nabidka 

 

 

Máme upřímnou radost z toho, že pro své dítě chcete zvolit právě naši základní školu.

Doufáme, že s naší prací budete spokojeni a že společnými silami se nám podaří připravit

Vaše dítě co nejlépe pro život.

 

 

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se, až se budeme moci osobně setkat s Vámi a Vašimi dětmi.

 

 

 

                                                 Ing, Zuzana Horáková Radová

 

                                                            ředitelka školy


 

 

 
Zápis pro školní rok 2020/2021 PDF Tisk Email

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci zápisy proběhnou elektronicky od 1. 4. do 15. 4. 2020.

Informace budou zveřejněny zde, sledujte tedy naše stránky.

Děkujeme

 

Ing. Zuzana Horáková Radová

ředitelka školy


 

 
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL – OPATŘENÍ S OHLEDEM NA ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID -19 PDF Tisk Email

více informací ZDE ( velikost souboru 148 kB)


 

 
Přerušení výuky PDF Tisk Email

Od středy 11. 3. 2020 se z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví přerušuje výuka za všech základních, středních a vyšších odborných školách.

Škola, družina i školní jídelna bude uzavřena.

 

Přerušení výuky platí do odvolání.

 

Na nástěnku třídy (E – ŽK) bude průběžně vkládáno učivo pro domácí přípravu.

Sledujte, prosím, zprávy v E – ŽK, budete průběžně informováni.

Mimořádné opatření - ZDE (velikost souboru 215 kB)

Karanténa a ošetřovné - ZDE (velikost souboru 209 kB)

Žádost o ošetřovné - ZDE (velikost souboru 427 kB)

 

10. 3. 2020


 

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 1 z 58

Vyhledávání

Banner
Banner


Home

Copyright © 2012 ZŠ V Domcích. Všechna práva vyhrazena. Založeno na Joomla!. Designed by: best actors reseller dedicated server Valid XHTML and CSS.