Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Sdělení školní družiny PDF Tisk Email

Z důvodu hygienických opatření rozhodlo ředitelství školy v tomto školním roce přijímat do školní družiny

pouze žáky 1. stupně.


 

 
Sdělení vedení PDF Tisk Email

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o opatřeních, která jsme vzhledem k současné epidemiologické situaci nastavili.

Vycházíme z manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19.

 

Zahájení školního roku 2020/2021

proběhne v úterý 1. září 2020 v 8.00 hod. před hlavním vchodem do budovy. Po přivítání budou žáci odcházet

postupně po ročnících s  třídními učiteli do kmenových tříd, kde budou seznámeni se všemi povinnými dokumenty

a hygienickými pravidly pro provoz školy.

Oběd se bude vydávat od 10.00 do 11.00 hod.

 

Slavnostní přivítání prvňáčků

se uskuteční na školním hřišti (v případě příznivého počasí).

Do tříd rodiče s prvňáčky letos pustit nemůžeme. První rodičovská schůzka s třídní učitelkou proběhne 

v posluchárně školy, kam společně přejdeme ze školního hřiště. O Vaše děti se postarají vychovatelky školní družiny,

které Vám děti po třídní schůzce přivedou.

 

 

Informace k začátku nového školního roku

 

Jednotliví pedagogové budou v podzimních měsících mapovat výukovou situaci žáků po karanténě a hlavních prázdninách.

Naším cílem bude přirozená adaptace žáků po návratu do školy a vytvoření podmínek pro co nejlepší vzdělávání.

 

Připravujeme se i na případnou distanční výuku, při níž budeme využívat Google Suite.

 

Vážení rodiče, přeji Vám i Vašim dětem klidný školní rok, věřím, že společně vše zvládneme.

 

Ing. Zuzana Horáková Radová 

 

Hygienická pravidla pro provoz školy ZDE 

Manuál k provozu škol ZDE 

Novela manuálu ZDE 

Leták KHS ZDE 


 

 
Rozdělení žáků do prvních tříd PDF Tisk Email

více ZDE (velikost souboru 197 kB)


 

 
Sdělení vedení PDF Tisk Email

Vážení rodiče,

zasílám Vám nové informace k předávání vysvědčení:

Nově vydané Mimořádné opatření nám umožňuje předat vysvědčení žákům celé třídy

najednou bez nutnosti dodržet 15 ti členné neměnné skupiny.

Vysvědčení bude tedy předáno třídním učitelem v pátek

26. 6. 2020 v 8:00, proběhne i společné ukončení školního roku 2019-2020 a rozloučení

paní učitelky/učitele se žáky. Všichni žáci tento den půjdou do školy hlavním vchodem,

který bude otevřený od 7:40.

Žáci, kteří nechodili do školních skupin, musí s sebou přinést vyplněné a podepsané

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které máte v příloze.

Je pro vás připraveno i ve vestibulu školy k vyzvednutí.

Žáci 1. stupně přihlášeni do školních skupin po předání vysvědčení (nebudete-li požadovat jinak)

přejdou do své školní skupiny, ze které budou odcházet dle hodiny uvedené na přihlášce.

 

Učebnice žáci budou odevzdávat v prvním týdnu v září, v tuto dobu proběhne i třídní focení

za školní rok 2019-2020.

 

V Trutnově 16. června 2020            Ing. Zuzana Horáková Radová


 

 
Sdělení vedení PDF Tisk Email

Konec skolniho roku 2019 2020 


 

 
Organizace výuky na 2. stupni od 8. 6. 2020 PDF Tisk Email

Nepovinná výuka pro 6. - 8. ročníky:

 

-          jeden den výuka - 4 hodiny, Th (třídní učitel), Ma, Čj, Aj, (8:00 – 11:45)

-          čtvrtek konzultace (po předchozí domluvě s vyučujícím) z ostatních předmětů

 

             pro 9.   ročníky - čtvrtek konzultace (po předchozí domluvě s vyučujícím)

 

Rozpis výuky:

 

Po: 6. A, 6. C, 8. B

Út: 7. A, 7. B, 8. C

St: 6. B, 8. A

 

               Rozpis vstupů do budovy školy:

 

Hlavní vchod: 6. A, 7. A, 6. B

Vchod z boku školy (u třídy 8. A): 8. B, 7. B, 8. A

Vchod od stadionu: 6. C, 8. C

 

Žáci jdou přímo do tříd, nepřezouvají se.

 

             Důležité informace:

 

Oběd pro 2. stupeň se nezajištuje.

Rodiče mají zákaz vstupu do budovy školy.

Rodiče mají povinnost omlouvat své přihlášené dítě v případě nepřítomnosti ve škole v den výuky (pondělí – středa).

V tyto dny bude vedena třídní kniha a evidována docházka do školy.

 

Žák musí mít s sebou:

            1. vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění, podepsané zákonným zástupcem.

               Bez něho mu nebude umožněn vstup do budovy školy. 

               Čestné prohlášení - ZDE (velikost souboru 249 kB)

            2. vyplněnou Přihlášku do školní skupiny – 2. stupeň, podepsanou zákonným zástupcem

               Přihláška - ZDE (velikost souboru 153 kB)

    

Žáci si jsou povinni:

-          čekat u určeného vchodu v 8:00 na pedagogického pracovníka, který si skupinu osobně převezme

-          u vchodu si očistit ruce desinfekčním prostředkem

-          mít nasazenou ochrannou roušku

-          neshlukovat se ve společných prostorách

-          mít na den připraveny 2 roušky, igelitový sáček

Bezprostředně po příchodu do školy budou žáci seznámeni s metodickým manuálem vydaným MŠMT:

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 a po celou dobu školní docházky se jím

budou řídit.

S sebou: studijní materiály (učebnice, pracovní sešity, pracovní listy), psací potřeby, svačina, pitný režim


 

 
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků PDF Tisk Email

       setkani rodicu

           DOD 22 6


 

 
Zpráva pro rodiče PDF Tisk Email

Vážení rodiče,

   zasílám vám informace o aktuálním dění ve škole.

   Nejprve bych vám všem opakovaně ráda poděkovala za spolupráci, které si velmi vážím. Vím, že toto období je už

pro všechny velmi dlouhé a opravdu náročné. Děkuji vám i vašim dětem, jak vše zvládáte, snad již brzy bude lépe.

Velmi se těším, až zas bude škola „plná“ a se všemi z vás se budu potkávat osobně.

1. Od 11. 5. 2020 nastoupili do školy k nepovinné přípravě na přijímací zkoušky žáci 9. ročníků.

2. V pondělí 25. 5. 2020 přivítáme žáky 1. – 5. ročníků, které rodiče přihlásili k nepovinné denní výuce ve školních skupinách.

3. Mimořádné opatření ze dne 19. 5. 2020 i nadále zakazuje osobní přítomnost ve škole žáků 6. – 8. tříd.

V případě, že se situace změní, budu vás neprodleně informovat.

4. Vyklizení skříněk budeme řešit v průběhu měsíce června ve spolupráci s třídními učiteli.

5. V současné době ve škole probíhá rekonstrukce školní kuchyňky a bourací práce ve vestibulu a atriu školy, kde bude stát

Technicko - přírodovědné centrum Améba (projekt IROP) s novými vnitřními i venkovními učebnami (termín dokončení – konec

roku 2021).

 

V případě, že si chodíte pro pracovní materiály do vestibulu školy (stoleček vpravo za vstupními dveřmi), dbejte zvýšené

opatrnosti a dodržujte platná hygienická opatření.

                                             

Přeji vám všem pevné zdraví, s pozdravem, Z. Horáková

22. 5. 2020


 

 
Důležité sdělení - otevření školních skupin PDF Tisk Email

Vážení rodiče,

velmi Vám děkuji za dosavadní součinnost. Vaše pomoc je pro nás opravdu důležitá.

    Vážíme si Vaší podpory a jsme si vědomi, jak náročným obdobím po uzavření škol procházíte nejenom Vy,

ale samozřejmě i Vaše děti. Věříme, že se situace uklidní a my se zase sejdeme ke společné výuce.

    V současné době připravujeme otevření školních skupin pro 1. stupeň (25. 5. 2020)

a konzultací pro žáky 9. ročníků (11. 5. 2020).

 

Přihláška do školní skupiny 1. stupeň (velikost souboru 209 kB)

Přihláška ke konzultacím 9. ročník (velikost souboru 157 kB)

Prohlášení (velikost souboru 249 kB)

  

Další informace:

  1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední podklady pro hodnocení

      získané v druhém pololetí do doby uzavření škol 11. 3. 2020, klasifikaci z prvního pololetí školního roku 2019/2020

      a přihlédne k plnění povinností v době vzdělávání na dálku, případně zohlední práci žáka ve školních skupinách

      po obnovení provozu školy.

  2. Poplatky za družinu budou za měsíce duben – červen vráceny na účet.

  3. Finanční přeplatky za obědy budou vráceny na účet.

  4. Vyklizení šatních skříněk – dle dohody s třídním učitelem po 25. 5. 2020

 

S případnými dotazy se obracejte na svého třídního učitele nebo na vedení školy.

 

   Přeji Vám všem pevné zdraví a těším se na osobní setkávání,

 

                                                               S pozdravem, Z. Horáková Radová

                                                                            ředitelka školy


 

 
Zápisy 2020 - 2021 PDF Tisk Email

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste přihlásili vaše děti do budoucích 1. tříd na naší školu.

Ve školním roce 2020-2021 budeme otevírat dvě třídy.

Veškeré další informace budou zveřejňovány na internetových stránkách školy a na nástěnce vedle hlavního vchodu

do budovy školy.

V případě, že nám to situace dovolí, sejdeme se s vámi osobně v červnu. Těšíme se na společné setkání.

                       

Ing. Z. Horáková Radová

ředitelka školy

 

Výsledky přijímacího řízení ZDE (velikost souboru 462 kB)


 

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 1 z 58

Vyhledávání

Banner
Banner


Home

Copyright © 2012 ZŠ V Domcích. Všechna práva vyhrazena. Založeno na Joomla!. Designed by: best actors reseller dedicated server Valid XHTML and CSS.