Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Preventivní akce pro trutnovské školy PDF Tisk Email

Na 13. června 2013 připravila PPP společně s Městskou policií v Trutnově preventivní akci pro školy v našem městě. Žáci se nejprve seznámili s činností jednotlivých složek a s náplní jejich práce. Své „stánky“ zde rozbalili hasiči, kteří předvedli vyproštění osoby z auta pomocí pneumatických kleští. Dále složky Policie ČR (kriminalisté, dopravní policie, psovodi, kteří na závěr předvedli ukázku výcviku). Zástupci RIAPSu vysvětlili práci v terénu, nově vzniklé SVP seznámilo žáky se svou prací v třídním kolektivu. Zástupci z PPP zajistili sportovní soutěže. Žáci jednotlivých tříd druhého stupně v pětičlenných družstvech mezi sebou soutěžili v jednotlivých disciplínách a na závěr byl každý účastník odměněn drobnými dárky. Závěrečné vyhodnocení muselo být z důvodu horka, které ten den panovalo, přesunuto do škol.

Mgr. Jana Matěnová, Mgr. Blanka Jorová

 

Na atmosféru se podívejte do fotogalerie


 

 
VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ EXKURZE PRO 7. ROČNÍK PDF Tisk Email

Žáci 7. ročníku se zúčastnili výchovně-vzdělávací exkurze, jejíž náplní byla návštěva TTA 2013 (Trutnovská taneční akademie), kterou pořádal Bene Dance Art Team pod záštitou p. W. Elscheka.

Poté jsme se odebrali se žáky do trutnovské Galerie draka, kde byl zajištěn program pro každou třídu zvlášť – žáci se seznámili podrobně s trutnovskou erbovní pověstí o drakovi, prohlédli si celou galerii, mohli se ptát na to, co je zajímalo, a pan průvodce pohotově a fundovaně odpovídal.

Druhá třída absolvovala procházku centrem města, která byla zaměřena na kulturu a historii města Trutnova.

Tato exkurze byla uspořádána v rámci předmětů český jazyk a výchova k občanství, ale samozřejmě se využilo i mezipředmětových vztahů např. dějepis, hudební výchova, zeměpis.

      Žáci hodnotili tuto celodenní akci velmi pozitivně.

 

Mgr. Romana Krulišová


 

 
Prvňáčci v knihovně PDF Tisk Email

Během měsíce května a června se všichni prvňáci naší školy zapojili do projektu Městské knihovny v Trutnově „Mladý čtenář“.

V průběhu dvou návštěv se seznámili s provozem dětského oddělení, s nejznámějšími autory dětských knížek a ukázkami z pohádek.

Na závěr byli slavnostně pasováni na čtenáře a obdrželi pamětní list.

 

Učitelky prvních tříd


 

 
Rodičům budoucích školáků PDF Tisk Email

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na první společnou schůzku rodičů budoucích školáků, která se koná v úterý 25. června 2013 v 16 hodin v posluchárně školy.

Seznámíme Vás s organizací začátku školního roku, s počtem žáků ve třídách (po 20 dětech), volitelnými předměty, provozem školní jídelny, školní družiny a pomůckami do 1. třídy (k nahlédnutí zde).

 

                    Těší se na Vás pedagogický sbor 1.stupně a vedení školy


 

 
2.C a 3.C cestovaly s papouškem po Evropě PDF Tisk Email

Naši žáci 2.C a 3.C dostali pozvání od kamarádů ze ZŠ logopedické v Choustníkově Hradišti, aby společně cestovali s papouškem po Evropě.

Akce byla pořádána za podpory Domu zahraničních služeb, Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a MŠMT.

Cílem akce bylo seznámit děti zábavnou a hravou formou se všeobecnými znalostmi o Evropské unii a zároveň podpořit prosociální chování a rozvíjet toleranci a spolupráci dětí pomocí skupinové práce.

Děti se seznámily a poznávaly: různá evropská jídla, nejznámější památky, pohádky a pohádkové postavy, sporty a typické zajímavosti evropských zemí.

Žáci se také zúčastnili krátkého promítání filmu o krásách evropské přírody.

 

Mgr. Hana Grundmannová


 

 

 

 

 

 

 
Ježci PDF Tisk Email

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do akce na pomoc populaci ježků, každoročně pořádané Krkonošským národním parkem.

A protože to byla již „jubilejní“ pátá zima, kdy na naší škole ježci přezimovali, rozhodli jsme se po dohodě s dětmi, že jich bude i víc než v minulých letech.

V sobotu 20. dubna jsme nakonec společně s dětmi i rodiči vypustili do přírody celkem 3 ježky!

Dva z nich strávili podzimní a zimní měsíce v našem školním klubu kde pod dozorem dětí a pracovníka KRNAP dokázali „spořádat“ téměř stovku konzerv krmení pro kočky, třetího jsme se ujali hned po jeho jarním „probuzení“, když byl odchycen u naší školy a přidán k oběma „starousedlíkům“, aby jej nestihl smutný osud přejetí některým z desítek aut, které kolem školy denně jezdí nebo roztrhání psy.

Na letošním odchovu bylo důležité i to, že téměř všechno krmení pro naše přezimující ježčí kamarády přinesly děti z naší školy.


 

 

 
Školní poradenské pracoviště nabízí: PDF Tisk Email

 

Diagnostický a nápravný program zaměřený na vytváření, rozvoj, posilování a propojení smyslových, kognitivních a motorických funkcí (více informací zde)

 

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou (více informací zde)

 

Nápravný program čtení metodou SFUMATO ( více informací zde )


 

 

 

 
Přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků PDF Tisk Email

Ve čtvrtek 23. května 2013 se uskuteční od 8:30 hodin přijímací zkoušky (diktát a čtení v českém jazyku, v anglickém jazyku poslech, pracovní list a rozhovor). Protože se anglický jazyk učí povinně od třetího ročníku na všech školách, budou mít žáci přibližně stejné podmínky.

V naší škole se s angličtinou žáci setkávají už od prvního ročníku zábavnou formou. Ve třetím ročníku se učí 3 hodiny týdně, ve čtvrtém a pátém 4 hodiny týdně. Jazykové třídy a jazykové skupiny ve výuce pokračují v optimálním tempu a větším rozsahu. Mají možnost uplatnit angličtinu i v jiných předmětech, například v přírodovědě. V šestém ročníku začínají s dalším cizím jazykem. V jazykových skupinách se žáci učí od šestého ročníku francouzský jazyk. V ostatních třídách se vyučuje německý jazyk. Škola pořádá pro žáky zájezdy do Anglie, Německa nebo Francie.

           O přijetí budou informováni rodiče písemně do 31. května 2013.

           Přihlásit se mohou žáci 3. a 5. ročníků všech základních škol, kteří mají zájem o rozšířenou výuku cizích jazyků. Přihlášky zasílejte do školy písemně nebo osobně do 21. května. Přihlášku si můžete stáhnout zde.Těšíme se na Vás.

 

Vedení školy


 

 
Přednáška v rámci programu „PROMĚNY“ pro žáky 6. ročníku PDF Tisk Email

Přednáška proběhla na naší škole v pátek 26. dubna 2013 během 2. vyučovací hodiny a vedla ji, jako obvykle, pí. Mgr. Alena Blažková – zástupkyně programu „Proměny“, která s naší školou spolupracuje již několik let. Téma přednášek je vždy zaměřeno na dospívání – tentokrát se účastnili poloviny přednášky i chlapci. Poté se odebrali do třídy a zbytek přednášky byl věnován děvčatům - intimní hygieně, menstruaci, používání tampónů – děvčata opět obdržela vzorky v podobě menstruačních vložek, menstruačního kalendáře a brožury. Na závěr byl prostor k diskusi.

Beseda je realizována v rámci předmětu Výchova k občanství.

     Přednášky pí. Mgr. Blažkové jsou vždy velmi zajímavé, poutavé, upřímné, otevřené, ale zároveň i vtipnou formou podávané, jazykem dnešních teenagerů. Přednes střídá pí. Mgr. Blažková se svou prezentací, které je každoročně nově vypracovaná.

     Naše škola má s pí. přednášející velice dobré zkušenosti a každý školní rok se pro dívky, letos zčásti i pro chlapce, pořádá a domnívám se, že je to velmi přínosná beseda.

 

Romana Krulišová

 


 

 
Etické dílny na naší škole PDF Tisk Email

  V průběhu zimních měsíců na naší škole proběhly Etické dílny vedené paní Ing. K. Mihatschovou. Žáci se pod jejím vedením seznamovali s životními hodnotami důležitými při formování osobnosti. Návodnými otázkami si sami nacházeli odpovědi a stali se tak spolutvůrci hodnotového žebříčku. V jednotlivých ročnících se žáci seznámili s těmito tématy:

6. ročník - Rodina

7. ročník - Kdo jsem

8. ročník - Přátelé

9. ročník - Média

 

Na práci žáků se podívejte na fotografiích.

 

Jana Matěnová, metodik prevence


 

 

 

 
« ZačátekPředchozí41424344454647484950DalšíKonec »

Strana 50 z 53

Vyhledávání

Banner
Banner


Home

Copyright © 2012 ZŠ V Domcích. Všechna práva vyhrazena. Založeno na Joomla!. Designed by: best actors reseller dedicated server Valid XHTML and CSS.