Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Den zdraví PDF Tisk Email

Dne 20.6.2013 byl pro žáky 1.C uspořádán další projektový den – Den zdraví. Pozvání přijala absolventka Farmaceutické fakulty UK Mgr. Zuzana Skořepová, která se ten den společně s paní učitelkou žákům naplno věnovala. Žáci byli postupně stručně seznámeni s kostrou lidského těla, vnitřními orgány člověka, první pomocí při nejčastějších úrazech, ochrannými pomůckami, linkami tísňového volání a postupem při komunikaci s operátorem a prací lékaře společně s jeho pomůckami v ordinaci. Následovaly zábavně zaměřená matematika ve formě soutěží a rébusů o lidském těle, výroba zdravého a nezdravého jídelníčku, práce na pracovním listě zaměřeném na lidské tělo, pohybová píseň o lidském těle a měření tepu. V závěru celého projektu byli žáci odměněni „zdravými“ medailemi s věnováním, rouškou a rukavicemi. Z projektu žáci byli plně nadšeni.

Mgr. Veronika Lešáková

Atmosféru z vydařeného projektu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


 

 

 
Den s oblíbenou dětskou knížkou PDF Tisk Email

Pro žáky 1.C byl dne 19.6.2013 uspořádán projektový den - Den s oblíbenou dětskou knížkou. Skoro všichni žáci přinesli svou oblíbenou knížku, kterou ostatním spolužákům představili. Výuka byla zaměřena hlavně na čtení s porozuměním a zábavné činnosti s textem všeobecně. Žáci si rovněž zahráli na spisovatele a tvořili svou vlastní knihu, která v první části představovala informace o každém z nich a ve druhé části představení jejich oblíbené knížky, kterou si do školy přinesli. V rámci výtvarného bloku si žáci na vlastní knížku vytvořili i vlastní desky. Žáci pracovali s velkým nadšením a vznikla spousta jejich vlastních krásných knížek, které lze vidět na výstavě u 1. C. V závěru projektu dostávali žáci za odměnu záložky s věnováním.

Mgr. Veronika Lešáková

Jak tento pěkný den vypadal, můžete zhlédnout ve fotogalerii.


 

 
Beseda o AIDS PDF Tisk Email

V úterý 18. června 2013 proběhla na naší škole velmi zajímavá beseda s p. Tomášem Řehákem o viru HIV. Povídání bylo určeno pro žáky osmých ročníků. Velmi poutavým způsobem se žáci dozvídali zajímavé a zároveň i vážné informace o současné situaci a možných důsledcích šíření viru HIV. Velká část besedy byla věnována zejména prevenci před touto nemocí.

Mgr. Jana Matěnová, metodik prevence

Na atmosféru během besedy se podívejte do přiložené fotogalerie.


 

 

 

 
Preventivní akce pro trutnovské školy PDF Tisk Email

Na 13. června 2013 připravila PPP společně s Městskou policií v Trutnově preventivní akci pro školy v našem městě. Žáci se nejprve seznámili s činností jednotlivých složek a s náplní jejich práce. Své „stánky“ zde rozbalili hasiči, kteří předvedli vyproštění osoby z auta pomocí pneumatických kleští. Dále složky Policie ČR (kriminalisté, dopravní policie, psovodi, kteří na závěr předvedli ukázku výcviku). Zástupci RIAPSu vysvětlili práci v terénu, nově vzniklé SVP seznámilo žáky se svou prací v třídním kolektivu. Zástupci z PPP zajistili sportovní soutěže. Žáci jednotlivých tříd druhého stupně v pětičlenných družstvech mezi sebou soutěžili v jednotlivých disciplínách a na závěr byl každý účastník odměněn drobnými dárky. Závěrečné vyhodnocení muselo být z důvodu horka, které ten den panovalo, přesunuto do škol.

Mgr. Jana Matěnová, Mgr. Blanka Jorová

 

Na atmosféru se podívejte do fotogalerie


 

 
VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ EXKURZE PRO 7. ROČNÍK PDF Tisk Email

Žáci 7. ročníku se zúčastnili výchovně-vzdělávací exkurze, jejíž náplní byla návštěva TTA 2013 (Trutnovská taneční akademie), kterou pořádal Bene Dance Art Team pod záštitou p. W. Elscheka.

Poté jsme se odebrali se žáky do trutnovské Galerie draka, kde byl zajištěn program pro každou třídu zvlášť – žáci se seznámili podrobně s trutnovskou erbovní pověstí o drakovi, prohlédli si celou galerii, mohli se ptát na to, co je zajímalo, a pan průvodce pohotově a fundovaně odpovídal.

Druhá třída absolvovala procházku centrem města, která byla zaměřena na kulturu a historii města Trutnova.

Tato exkurze byla uspořádána v rámci předmětů český jazyk a výchova k občanství, ale samozřejmě se využilo i mezipředmětových vztahů např. dějepis, hudební výchova, zeměpis.

      Žáci hodnotili tuto celodenní akci velmi pozitivně.

 

Mgr. Romana Krulišová


 

 
Prvňáčci v knihovně PDF Tisk Email

Během měsíce května a června se všichni prvňáci naší školy zapojili do projektu Městské knihovny v Trutnově „Mladý čtenář“.

V průběhu dvou návštěv se seznámili s provozem dětského oddělení, s nejznámějšími autory dětských knížek a ukázkami z pohádek.

Na závěr byli slavnostně pasováni na čtenáře a obdrželi pamětní list.

 

Učitelky prvních tříd


 

 
Rodičům budoucích školáků PDF Tisk Email

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na první společnou schůzku rodičů budoucích školáků, která se koná v úterý 25. června 2013 v 16 hodin v posluchárně školy.

Seznámíme Vás s organizací začátku školního roku, s počtem žáků ve třídách (po 20 dětech), volitelnými předměty, provozem školní jídelny, školní družiny a pomůckami do 1. třídy (k nahlédnutí zde).

 

                    Těší se na Vás pedagogický sbor 1.stupně a vedení školy


 

 
2.C a 3.C cestovaly s papouškem po Evropě PDF Tisk Email

Naši žáci 2.C a 3.C dostali pozvání od kamarádů ze ZŠ logopedické v Choustníkově Hradišti, aby společně cestovali s papouškem po Evropě.

Akce byla pořádána za podpory Domu zahraničních služeb, Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a MŠMT.

Cílem akce bylo seznámit děti zábavnou a hravou formou se všeobecnými znalostmi o Evropské unii a zároveň podpořit prosociální chování a rozvíjet toleranci a spolupráci dětí pomocí skupinové práce.

Děti se seznámily a poznávaly: různá evropská jídla, nejznámější památky, pohádky a pohádkové postavy, sporty a typické zajímavosti evropských zemí.

Žáci se také zúčastnili krátkého promítání filmu o krásách evropské přírody.

 

Mgr. Hana Grundmannová


 

 

 

 

 

 

 
Ježci PDF Tisk Email

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do akce na pomoc populaci ježků, každoročně pořádané Krkonošským národním parkem.

A protože to byla již „jubilejní“ pátá zima, kdy na naší škole ježci přezimovali, rozhodli jsme se po dohodě s dětmi, že jich bude i víc než v minulých letech.

V sobotu 20. dubna jsme nakonec společně s dětmi i rodiči vypustili do přírody celkem 3 ježky!

Dva z nich strávili podzimní a zimní měsíce v našem školním klubu kde pod dozorem dětí a pracovníka KRNAP dokázali „spořádat“ téměř stovku konzerv krmení pro kočky, třetího jsme se ujali hned po jeho jarním „probuzení“, když byl odchycen u naší školy a přidán k oběma „starousedlíkům“, aby jej nestihl smutný osud přejetí některým z desítek aut, které kolem školy denně jezdí nebo roztrhání psy.

Na letošním odchovu bylo důležité i to, že téměř všechno krmení pro naše přezimující ježčí kamarády přinesly děti z naší školy.


 

 

 
Školní poradenské pracoviště nabízí: PDF Tisk Email

 

Diagnostický a nápravný program zaměřený na vytváření, rozvoj, posilování a propojení smyslových, kognitivních a motorických funkcí (více informací zde)

 

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou (více informací zde)

 

Nápravný program čtení metodou SFUMATO ( více informací zde )


 

 

 

 
« ZačátekPředchozí5152535455565758DalšíKonec »

Strana 54 z 58

Vyhledávání

Banner
Banner


Home

Copyright © 2012 ZŠ V Domcích. Všechna práva vyhrazena. Založeno na Joomla!. Designed by: best actors reseller dedicated server Valid XHTML and CSS.