Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Rodičům budoucích školáků PDF Tisk Email

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na první společnou schůzku rodičů budoucích školáků, která se koná v úterý 25. června 2013 v 16 hodin v posluchárně školy.

Seznámíme Vás s organizací začátku školního roku, s počtem žáků ve třídách (po 20 dětech), volitelnými předměty, provozem školní jídelny, školní družiny a pomůckami do 1. třídy (k nahlédnutí zde).

 

                    Těší se na Vás pedagogický sbor 1.stupně a vedení školy


 

 
2.C a 3.C cestovaly s papouškem po Evropě PDF Tisk Email

Naši žáci 2.C a 3.C dostali pozvání od kamarádů ze ZŠ logopedické v Choustníkově Hradišti, aby společně cestovali s papouškem po Evropě.

Akce byla pořádána za podpory Domu zahraničních služeb, Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a MŠMT.

Cílem akce bylo seznámit děti zábavnou a hravou formou se všeobecnými znalostmi o Evropské unii a zároveň podpořit prosociální chování a rozvíjet toleranci a spolupráci dětí pomocí skupinové práce.

Děti se seznámily a poznávaly: různá evropská jídla, nejznámější památky, pohádky a pohádkové postavy, sporty a typické zajímavosti evropských zemí.

Žáci se také zúčastnili krátkého promítání filmu o krásách evropské přírody.

 

Mgr. Hana Grundmannová


 

 

 

 

 

 

 
Ježci PDF Tisk Email

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do akce na pomoc populaci ježků, každoročně pořádané Krkonošským národním parkem.

A protože to byla již „jubilejní“ pátá zima, kdy na naší škole ježci přezimovali, rozhodli jsme se po dohodě s dětmi, že jich bude i víc než v minulých letech.

V sobotu 20. dubna jsme nakonec společně s dětmi i rodiči vypustili do přírody celkem 3 ježky!

Dva z nich strávili podzimní a zimní měsíce v našem školním klubu kde pod dozorem dětí a pracovníka KRNAP dokázali „spořádat“ téměř stovku konzerv krmení pro kočky, třetího jsme se ujali hned po jeho jarním „probuzení“, když byl odchycen u naší školy a přidán k oběma „starousedlíkům“, aby jej nestihl smutný osud přejetí některým z desítek aut, které kolem školy denně jezdí nebo roztrhání psy.

Na letošním odchovu bylo důležité i to, že téměř všechno krmení pro naše přezimující ježčí kamarády přinesly děti z naší školy.


 

 

 
Školní poradenské pracoviště nabízí: PDF Tisk Email

 

Diagnostický a nápravný program zaměřený na vytváření, rozvoj, posilování a propojení smyslových, kognitivních a motorických funkcí (více informací zde)

 

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou (více informací zde)

 

Nápravný program čtení metodou SFUMATO ( více informací zde )


 

 

 

 
Přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků PDF Tisk Email

Ve čtvrtek 23. května 2013 se uskuteční od 8:30 hodin přijímací zkoušky (diktát a čtení v českém jazyku, v anglickém jazyku poslech, pracovní list a rozhovor). Protože se anglický jazyk učí povinně od třetího ročníku na všech školách, budou mít žáci přibližně stejné podmínky.

V naší škole se s angličtinou žáci setkávají už od prvního ročníku zábavnou formou. Ve třetím ročníku se učí 3 hodiny týdně, ve čtvrtém a pátém 4 hodiny týdně. Jazykové třídy a jazykové skupiny ve výuce pokračují v optimálním tempu a větším rozsahu. Mají možnost uplatnit angličtinu i v jiných předmětech, například v přírodovědě. V šestém ročníku začínají s dalším cizím jazykem. V jazykových skupinách se žáci učí od šestého ročníku francouzský jazyk. V ostatních třídách se vyučuje německý jazyk. Škola pořádá pro žáky zájezdy do Anglie, Německa nebo Francie.

           O přijetí budou informováni rodiče písemně do 31. května 2013.

           Přihlásit se mohou žáci 3. a 5. ročníků všech základních škol, kteří mají zájem o rozšířenou výuku cizích jazyků. Přihlášky zasílejte do školy písemně nebo osobně do 21. května. Přihlášku si můžete stáhnout zde.Těšíme se na Vás.

 

Vedení školy


 

 
Přednáška v rámci programu „PROMĚNY“ pro žáky 6. ročníku PDF Tisk Email

Přednáška proběhla na naší škole v pátek 26. dubna 2013 během 2. vyučovací hodiny a vedla ji, jako obvykle, pí. Mgr. Alena Blažková – zástupkyně programu „Proměny“, která s naší školou spolupracuje již několik let. Téma přednášek je vždy zaměřeno na dospívání – tentokrát se účastnili poloviny přednášky i chlapci. Poté se odebrali do třídy a zbytek přednášky byl věnován děvčatům - intimní hygieně, menstruaci, používání tampónů – děvčata opět obdržela vzorky v podobě menstruačních vložek, menstruačního kalendáře a brožury. Na závěr byl prostor k diskusi.

Beseda je realizována v rámci předmětu Výchova k občanství.

     Přednášky pí. Mgr. Blažkové jsou vždy velmi zajímavé, poutavé, upřímné, otevřené, ale zároveň i vtipnou formou podávané, jazykem dnešních teenagerů. Přednes střídá pí. Mgr. Blažková se svou prezentací, které je každoročně nově vypracovaná.

     Naše škola má s pí. přednášející velice dobré zkušenosti a každý školní rok se pro dívky, letos zčásti i pro chlapce, pořádá a domnívám se, že je to velmi přínosná beseda.

 

Romana Krulišová

 


 

 
Etické dílny na naší škole PDF Tisk Email

  V průběhu zimních měsíců na naší škole proběhly Etické dílny vedené paní Ing. K. Mihatschovou. Žáci se pod jejím vedením seznamovali s životními hodnotami důležitými při formování osobnosti. Návodnými otázkami si sami nacházeli odpovědi a stali se tak spolutvůrci hodnotového žebříčku. V jednotlivých ročnících se žáci seznámili s těmito tématy:

6. ročník - Rodina

7. ročník - Kdo jsem

8. ročník - Přátelé

9. ročník - Média

 

Na práci žáků se podívejte na fotografiích.

 

Jana Matěnová, metodik prevence


 

 

 

 
Ředitelské volno PDF Tisk Email

Z technických důvodů uděluje ředitelka školy na pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2013 ředitelské volno.

V uvedených dnech nebude v provozu žádné oddělení školní družiny ani školní jídelna.


 
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA ČNB V HRADCI KRÁLOVÉ PDF Tisk Email

 

  Interaktivní výstava ČNB se uskutečnila u příležitosti 20. výročí koruny a ČNB. Výstava se konala na akademické půdě hradecké univerzity v prostorách Fakulty informatiky a managementu. V prostorách výstaviště se nacházelo pět panelů s interaktivními hrami, které zábavnou formou představovaly hlavní činnosti centrální banky a její roli v ekonomice. Hry se ovládaly dotykem prstů na obrazovce nebo pohybem vlastního těla. Žáci ve „vlastních rukou“ drželi inflaci na cílové dvouprocentní hranici a řídili oběh peněz, anebo si mohli prověřit svoji znalost ochranných prvků bankovek a v neposlední řadě si mohli ověřit pravost bankovek a platebních karet pod UV lampou, která byla rovněž instalována v prostorách výstavy.

     Udělali jsme několik fotografií a máme v plánu jednu z nich poslat do soutěže. Škola může vyhrát předplatné Hradeckého deníku a stříbrnou pamětní minci ČNB.

   Tato exkurze významně přispěla k rozšíření vědomostí a znalostí v oblasti finanční gramotnosti žáků.

     Největším zážitkem byl pro žáky „milión“, který si mohl každý žák odnést v rozdrcených bankovkách.

     Tato výstava již proběhla v několika městech Čech i Moravy – Ostrava, Brno, Ústí nad Labem. My jsme navštívili výstavu v Hradci Králové. Posléze se výstava přesune ještě do Plzně a Českých Budějovic.

 

  Mgr. Romana Krulišová


 

 

 
Kurzy CŽV pro akademický rok 2013/2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marta Kolaříková   
Pátek, 08 Únor 2013 13:43
Fakulta veřejných politik SU přijímá přihlášky do kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2013/2014. Pro konzultační středisko v Trutnově se jedná o dva kurzy, oba splňující požadavky kladené na sociální pracovníky dle Zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách. Jedná se o kurzy "Veřejná správa a regionální politika" v programu Sociální politika a sociální práce a o kurz "Sociální patologie a prevence" v programu Speciální pedagogika. Podrobnosti o kurzech a přihlášky naleznete na http://www.slu.cz/fvp/cz/celozivotni-vzdelavani
Aktualizováno Pátek, 08 Únor 2013 13:44
 
« ZačátekPředchozí5152535455565758DalšíKonec »

Strana 55 z 58

Vyhledávání

Banner
Banner


Home

Copyright © 2012 ZŠ V Domcích. Všechna práva vyhrazena. Založeno na Joomla!. Designed by: best actors reseller dedicated server Valid XHTML and CSS.