Granty a projekty


Granty a projekty PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Sobota, 08 Září 2012 13:41

Projekt Škola podporující zdraví aneb Zdravá škola

Našim cílem je přetvářet naši školu tak, aby se v ní všichni cítili dobře, aby podporovala zdraví všech žáků i pracovníků, stala se otevřenou školou pro všechny. Jsme si vědomi toho, že naše kroky budou malé ale společné. Změny, které budeme podporovat a tvořit, vycházejí alespoň  z části kolektivu pracovníků školy a zástupců školního parlamentu. Postupně chceme získat všechny pracovníky školy, žáky i jejich rodiče pro cíle a zásady zdravé školy.
Část projektu týkající se výuky je realizována ve školním vzdělávacím programu, zásady a pilíře zdravé školy bude vedení školy s metodiky dále podporovat a rozvíjet ve vztazích a klimatu školy. Projekt Škola podporující zdraví budeme postupně rozšiřovat mezi rodiče a veřejnost.

Český jazyk není můj rodný jazyk

Projekt je určen pro žáky  školy-cizince, kteří navštěvují naši školu. Našim cílem je jejich systematičtější vzdělávání v navýšených hodinových dotacích, které odpovídají jejich potřebě. Žáci se tak naučí lépe komunikovat v českém jazyce, budou číst s porozuměním, získají potřebnou slovní jistotu a zároveň tak povzbuzení do svobodnějšího a přirozenějšího projevu v českém jazyce s důrazem na rozšíření slovní zásoby. Projekt je realizován i  s ohledem na každodenní komunikační situace.

Projekt Vzduchoplavec Kráčmera

Cíle projektu
Podpořit rozvoj druhotné čtenářské gramotnosti žáků
Podpořit zavádění metod aktivního učení
Vytvořit vzdělávací pořad Vzduchoplavec Kráčmera s navazující metodikou a výukovými materiály zaměřenými na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět
Přínos pro školu
Metodická podpora (finanční zajištění dalšího vzdělávání učitelů)
Podpora při zavádění metod aktivního učení (včetně projektového vyučování a kooperativní výuky)
Zmapování vzdělávacích potřeb pedagogů – podpora účinné autoevaluace školy a reflexe ŠVP
Podpora týmové práce učitelů
Podíl na přípravě zajímavého vzdělávacího materiálu.
Využití vzdělávacího materiálu pro výuku na 1. i 2. stupni ZŠ, resp. nižších stupních víceletých gymnázií.
Prezentace školy díky spolupráci s Českou televizí

Přínos pro učitele
Rozšiřování stávajícího spektra užívaných metod aktivního učení (se zaměřením na práci s textem)
Týmová práce vedoucí k usnadnění a zefektivnění přípravy na výuku
Individuální či skupinové konzultace a mentoring (bezpečná a podpůrná zpětná vazba, pomoc při profesním rozvoji, řešení metodických otázek apod.)
Rozvoj mezipředmětových vztahů a výuky průřezových témat s důrazem na mediální výchovu
Metodické materiály, které budou moci využívat ve své výuce
Posílení regionálně zaměřené výuky
Materiální vybavení (kamery, programy, diktafony…)
Podpora při využívání informačních a komunikačních technologií
Prezentace školy v regionu i v celé ČR (web, výstava, TV pořad)

Přínos projektu pro žáky
Žáci budou mít příležitost:

  • rozvíjet své čtenářské dovednosti (číst s porozuměním, vytvářet texty, a to i prostřednictvím    psaní scénáře, práce s dobovými prameny, zvládnou techniky přípravy filmového materiálu, natáčení a úpravy natočeného materiálu – jako způsob reflexe vlastního textu apod.)

  • získávat, vybírat, porovnávat, zpracovávat, třídit a předávat informace

  • porozumět svému učení se

  • učit se v souvislostech

  • rozvíjet své dovednosti efektivně pracovat a komunikovat v týmu

  • poznat více svůj region - objeví dosud neznámé informace o regionu (získat silnější vztah ke svému regionu)

  • účastnit se natáčení ČT

  • pracovat s mediálními a ICT technologiemi při tvorbě scénáře (možnost prezentace svých výsledků /web, výstava/

Recyklohraní

Naše škola se účastní celostátní soutěže Recyklohraní. Je to dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětou. Za odvezená zařízení a baterie získáváme body, které je možné směnit za odměny.

 

 

Aktualizováno Pondělí, 10 Září 2012 20:24
 


Vyhledávání

Banner
Banner


Home

Copyright © 2012 ZŠ V Domcích. Všechna práva vyhrazena. Založeno na Joomla!. Designed by: best actors reseller dedicated server Valid XHTML and CSS.