Kurz pro předškoláky PDF Tisk Email

Každý školní rok od února do května se pravidelně každý čtvrtek setkáváme ve škole s budoucími prvňáčky.

Vzhledem k velkému zájmu a potřebě individuálního přístupu k dětem si celou skupinu rozdělujeme na polovinu.

První skupina se 30 minut věnuje grafomotorickým cvikům, uvolňování ruky, rozvíjení poznání, matematickým představám a dalším rozvíjejícím činnostem. Společně jsme se učili vybarvování ve čtvercové a tečkované síti, určování geometrických tvarů, orientace v ploše, v prostoru, procvičování pravolevé a prostorové orientace, nácvik kreslení s říkankou, poznávání rozdílů mezi obrázky, dokreslování chybějící částí obrázku a další.

Druhá skupina se 30 minut věnuje procvičování jazykových schopností podle D. B. Elkonina  a rozvíjení ostatních kognitivních procesů.

Vycházíme z uceleného Tréninku jazykových schopností podle D. B. Elkonina, který je možné rozšířit a přizpůsobit potřebám dětí. Podle různých studií a výzkumů se ukazuje důležitost porozumění řeči a fonematickému uvědomování pro čtení a psaní.

V polovině každého setkání se skupiny vyměnily, aby si každé dítě vyzkoušelo a procvičilo potřebné úkoly.

Mgr. Eva Junová, Mgr. Dana Nyčová, Mgr. Blanka Vanišová,

Mgr. Hana Grundmannová, Mgr. Alena Petrželová


 

 

Vyhledávání

Banner
Banner


Home Základní informace Školní poradenské pracoviště Služby Kurz pro předškoláky

Copyright © 2012 ZŠ V Domcích. Všechna práva vyhrazena. Založeno na Joomla!. Designed by: best actors reseller dedicated server Valid XHTML and CSS.