Nadnárodní setkání PDF Tisk Email

Dosud  bylo zrealizované jedno Nadnárodní projektové setkání  / TPM / v říjnu  2015. Uskutečnilo sa v zemi  koordinátora projektu - na Slovensku. Termín setkání  byl po vzájemné komunikaci / mail, telefon / vybraný na  19. října 2015 / pondělí. Písemně byli pozvaní všichni projektoví partneři z každé partnerské země. Pozvánky jsme obdrželi mailem 30. září 2015. Pozvaní akceptovaly 3 partnerské školy – z České  republiky, z Itálie a Turecka.

 

Účastníci přijeli do Levíc – sídla partnerské školy – den předem , v nedeli 18. října , aby setkání  mohlo začít  druhý den ráno v 9.00. Ubytovaní jsme byli v hotelu Lev v Leviciach.

Omluvili se účastníci z Lotyšska. Důvodem jejich  neúčasti byly  nedořešené  administrativní  záležitosti ze strany zřizovatele školy – města Saldus. K uvedenému datu setkání  neměla lotyšská škola k dispozici finanční rozpočet a zřizovatel  odmítl poskytnout  finance  na cestu a pobyt zálohovou formou. Proto se 2 pozvaní účastníci z Lotyšska na setkání  nedostavili. Operativně  jsme řešili tuto situaci. Prostřednictvím  telemostu – Skype jsme představili lotyšským partnerům  všechny závěry ze setkání. Lotyšská strana poslala na setkání  videoprezentaci  o své  škole v Saldusu.

Setkání TPM :

Datum  a čas : 19.10.2015 od 9.00 do 18.00 hod.

Místo : Levice, Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice, Slovensko

Účastníci setkání :

PaedDr. Mária Farkašová – ředitelka  školy / Slovensko /

Mgr. Branislav Bányi – zástupce ředitelky  pre organizační  složku Základní škola

Mgr. Miloš Harmady – koordinátor projektu / Slovensko /

Mgr. Marián Hodoši – pedagóg pracující na cílech projektu / Slovensko /

Mgr. Zuzana Horáková Radová – ředitelka  školy, koordinátor, / Česká republika /

Mgr. Dita Fuchsová - pedagog pracující na cílech  projektu / Česká republika /

Mrs. Büşra Arslan  – koordinátor, pedagog pracujíci na cílech projektu / Turecko /

Mrs. Fatma Gündoğan - pedagog pracující na cílech projektu / Turecko /

Mrs. Giussepina Rumori - pedagog pracující na cílech projektu / Itálie /

Mrs. Mara Chiavarino - pedagog pracující  na cílech  projektu / Itálie /

Program :

1 / Zahájení, představení partnerských škol

Po přivítání  a vzájemném  představení si účastníci setkání  navzájem předali upomínkové předměty a dárečky, které symbolizovaly jednotlivé země  a  regióny. Tuto část setkání obohatilo  kulturní vystoupení  žáků hostitelské školy.

2 / Všeobecné informace  o projektu

Koordinátor projektu stručně vysvětlil zaměření projektu, výběr partnerů a  cíle projektu, které je potřebné naplňovat  v nejbližším období.

3 / Projektové řízení  a základní dokumenty

Účastníci se seznámili s jednotlivými smlouvami a vytvorili si projektový tým z  osob, ktoré budou koordinovat projekt v jednotlivých zemích. Tyto osoby přítomné na setkání  si vzájemně  vyměnily kontaktní údaje.

4 / Realizace  projektu,  časový hamnonogram činností

V této části si přítomní sestavili předběžný harmonogram Vzdělávacích aktivít v jednotlivých zemích. V této  souvislosti jsme oslovili I lotyšskou stranu, aby dohodnuté termíny  potvrdila. Dohodnuté termíny :

C1 / Aktivita Slovensko - 18. – 22. duben 2016

C2/  Aktivita Itálie  - 16. – 20. květen 2016

C3/  Aktivita Česká republika -  3. – 7. říjen 2016

C4/  Aktivita Turecko - 15. – 19. květen 2017

C5/ Aktivita Lotyšsko – 9. – 13. říjen 2017

Účastníci setkání  se dohodli, že termíny se budou průběžně konzultovat a v případě  neočakávaných situací I  operativně  měnit. Termín druhého Nadnárodního projektového setkání byl předběžne dohodnutý  na listopad 2017 – ve smyslu projektu u koordinátora projektu - na Slovensku.

5 / Finanční řízení projektu

V tomto bodě programu koordinátor spolu s ostatními účastníky prošel  jednotlivé  složky rozpočtu podle  jednotlivých smluv. Upozornil na dodržování  smlouvy  s Národními agenturami, co  se týká rozpočtových kapitol. Šlo  hlavně o zajištění  pobytových podmínek v jednotlivých zemích. Partneři mluvili i  o uznatelných  nákladech v případě příjezdu  na aktivity den předem a odjezdu zpět do vlasti o den později. Domluvili jsme se příjezdu o den dříve do země setkání tak aby byla možnost začít  projektový týden vždy první den  od rána / tj.  v pondělí /.

6 / Diskuze a závěr

V závěru  partneři diskutovali o finálních výstupech  projektu – bedekrech a DVD o iejich  technických realizacích a zejména o obsahové časti těchto  materiálů. Koordinátor upozoril partnery I  na  potřebu šíření  výsledků  projektu a jednotlivých aktivít. Existují různé formy – setkání  s rodiči, prezentace v tisku a v médiích, reklamní předměty – bannery, trička pro účastníky, či prezentace  pro širokou veřejnost  formou školníku webu.

Hostitelská země  připravila pro všechny  účastníky I občerstvení  v prostorách  školy, kulturní program, prohlídku  školy, ale I  prohlídku města Levice. Pracovní oběd měli všichni  účastníci setkání v restauraci Gourmet.

Zahraniční partneři odjížděli  ze setkání den po meetingu – v úterý 20. října 2015.

Všechny cíle  a úkoly  setkání byly splněné. Setkání  proběhlo bez  problémů. Jediným nedodrženým bodem byla neúčast partnerů  z lotyšské  školy.


 

 

Vyhledávání

Banner
Banner


Home Základní informace Granty a projekty >> ERASMUS+ Nadnárodní setkání

Copyright © 2012 ZŠ V Domcích. Všechna práva vyhrazena. Založeno na Joomla!. Designed by: best actors reseller dedicated server Valid XHTML and CSS.