Zápis do 1. tříd PDF Tisk Email

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci

nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu

proběhne mimořádným způsobem i zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Níže uvádíme podrobné aktuální informace k zápisu do 1. tříd na naší škole. Prosíme, pečlivě si je

přečtěte a řiďte se jimi.

 

Organizace zápisu do 1. tříd:

 

  • zápis proběhne v termínu od 1. 4. do 15. 4. 2020
  • bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole 

 

Prosíme, primárně využijte pro podání žádosti o přijetí „Online zápis do školy“ na našich

webových stránkách:

 

                                  ZapisyOnline

 

  1. Na webových stránkách naší školy klikněte na odkaz „Zapsat dítě online“,

  2. Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše

     + souhlas se zpracováním těchto údajů.
     Na záložce „Dítě č. 2“ můžete případně pokračovat zápisem Vašeho dalšího dítěte (sourozence).
     V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu

     plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak.

     V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně

     po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

  3. Dokončete registraci.

  4. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetípovinné školní docházce

      ve formátu pdf a registrační číslo uchazeče (přidělené Vašemu dítěti).

  5. Žádost doručte do školy, a to některýmnásledujících způsobů:

      a) datovou schránkou -> datová schránka školy: eriqeeq

      b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) ->

          e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

      c) vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky u hlavního vchodu školy,

      d) vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy:

           Základní škola, Domcích 488, 541 01 Trutnov.

  6. Máte-li zvláštní požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě,

      napište jej na zadní stranu žádosti nebo pošlete na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

      (prosíme, uveďte max. 1 požadavek).

  

Pokud nemůžete podat žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce elektronicky,

bude pro vás v termínu zápisu připravena následující náhradní možnost:

 

  1. Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin: pondělí - čtvrtek 8.00 -10.00 hodin

  2. Ve vestibulu školy (prostor za hlavními dveřmi) budou připraveny vytištěné žádosti, obálka

      (vezměte si, prosím svoji propisovačku)

  3. Žádost vyplňte (všechny osobní a kontaktní údaje), vložte do obálky a vhoďte do schránky

      na budově školy (vedle hlavního vchodu).
      V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu

      plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak.

     V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně

     po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

  4. Máte-li zvláštní požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě,

      napište jej na zadní stranu žádosti (prosíme, uveďte max. 1 požadavek).

 

Na základě podané žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce Vám následně zašleme

na Vámi uvedený e-mail informace, jakým způsobem můžete do doby zahájení povinné školní

docházky pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji. Těm z Vás, kteří nepodají žádost

elektronicky, zašleme také přidělené registrační číslo. Zároveň Vám na tento e-mail

po skončení mimořádných opatření pošleme pozvánku na osobní setkání u nás ve škole.

  

Kritéria přijetí:

 

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 přijmeme všechny děti,

jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.

 

Věk dítěte:

 

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2014.

Zapsány musí být i děti, které měly odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost

o přijetí).

 

K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/21 může být výjimečně přijato i dítě,

které dosáhne 6. roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, je-li přiměřeně tělesně

i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 9. – 31. 12. 2014 je také doporučující vyjádření

školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.

 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 1. – 30. 6. 2015 jsou doporučující vyjádření

školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která přiloží zákonný zástupce k žádosti.

 

Rozhodnutí o přijetí:

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným

registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.zsvdomcich.cz.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění

je stanoven na den: 5. 5. 2020.

 

Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti po podání žádosti o přijetí.

 

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude

rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, 

popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 4. 5. 2020 v době od 8.00 do 10.00 hodin,

v kanceláři školy.

 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

  

Odklad školní docházky:

 

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, prosíme, aby žádost odevzdali základní škole

nejpozději do 30. 4. 2020, a to včetně těchto příloh:

 

  • ­­­­­­doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
  • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Na základě těchto dokladů následně obdržíte rozhodnutí o odkladu.

 

 

 

Jak postupovat v případě žádosti o odklad školní docházky:

 

  1. Na webových stránkách naší školy si stáhněte Žádost o odklad školní docházky ZDE

  2. Pečlivě vyplňte formulář – osobní, kontaktní údaje.
      V případě odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení

      zápisu do 1. tříd vymazány.

  3. Vyplněný formulář doručte včetně obou příloh (viz výše) do školy, a to některým z následujících

      způsobů:

      a) datovou schránkou -> datová schránka školy: eriqeeq

      b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) ->

          e-mail školy:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

      c) vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky u hlavního vchodu školy,

      d) vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy:

          Základní škola, Trutnov,Domcích 488, 541 01 Trutnov

 

Pokud nemáte možnost si Žádost o odklad školní docházky stáhnout z našich

webových stránek:

 

  1. Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin: pondělí - čtvrtek 8.00-10.00 hodin

  2. Ve vestibulu školy (prostor za hlavními dveřmi) budou připraveny vytištěné žádosti o odklad, obálka

      (vezměte si, prosím, svoji propisovačku)

  3. Žádost vyplňte (všechny osobní a kontaktní údaje), vložte včetně obou příloh (viz výše) do obálky

      a vhoďte do schránky vedle hlavního vchodu.

  

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Evu Junovou na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

ve zprávě případně uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohla telefonicky kontaktovat a informovat.

 

 

Zapisy nabidka 

 

 

Máme upřímnou radost z toho, že pro své dítě chcete zvolit právě naši základní školu.

Doufáme, že s naší prací budete spokojeni a že společnými silami se nám podaří připravit

Vaše dítě co nejlépe pro život.

 

 

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se, až se budeme moci osobně setkat s Vámi a Vašimi dětmi.

 

 

 

                                                 Ing, Zuzana Horáková Radová

 

                                                            ředitelka školy


 

 

 

Vyhledávání

Banner
Banner


Home Základní informace Aktuality Zápis do 1. tříd

Copyright © 2012 ZŠ V Domcích. Všechna práva vyhrazena. Založeno na Joomla!. Designed by: best actors reseller dedicated server Valid XHTML and CSS.