Školní družina 2018-2019 PDF Tisk Email

V Domcích 488 Trutnov
telefon: 499 813 075
mobil: 602 612 664

Provozní doba ŠD:
Ranní docházka: 6:15 - 8:00 

Odpolední docházka: 11:30 - 16:30

Vedoucí vychovatelka: Jana Pauzarová

Vychovatelé: 
Alena Nováková, Eva Vítová, Jitka Tomášová

Prostřednictvím školní družiny jsou pořádané akce mimo školu. Informace Vám během roku sdělí vychovatelky ŠD. 

 

Oddělení

Děti ze tříd

Vychovatelka

Umístění

1

2. B, 4. A,

4. B 

Jitka Tomášová

tel. 105

1. poschodí nad ŠJ

(ježek)

2

1. B, 3. B 

Alena Nováková

tel. 102 

1. poschodí nad ŠJ

(kočička)

3

 1. A, 3. C

Eva Vítová

tel. 103

1. poschodí nad ŠJ

(pejsek)

4

2. A, 3. A 

Jana Pauzarová

tel. 104

 1. poschodí nad ŠJ

(krteček)

5

4. A, 5. A,

5. B 

Iva Jiránková,

Petra Cimrová 

tel. 136 

pod školní jídelnou 

 

 

 

Platby:
1. pololetí - září
2. pololetí - únor
bezhotovostním převodem na účet školy 7827360217/0100
částka 1000,- Kč
Do poznámek uvést jméno žáka, třídu a účel platby - družina.
 
Pokud žáci navštěvují pouze provoz v ranní družině od 6.15 - 8.00 hodin, platí poplatek ve výši 500,- Kč za pololetí (platba pouze na účet školy). Je potřeba, aby zákonný zástupce vyplnil horní část přihlášky do školní družiny. 
V přípradě volné kapacity ŠD může zákonný zástupce žáka požádat o docházku do ŠD za konkrétní dny. Sazba je stanovena na 200,-Kč den/pololetí.
Děkuji.
 
! Platby pouze na účet školy!

 

Děti neuvolňujeme domů po telefonu. Řídíme se pokyny, které jsou uvedeny v přihlášce nebo na lístku, kde je uveden datum a podpis zákonného zástupce!

 

Dětem pořiďte do družiny věci na převlečení (zůstanou v šatničce), odpolední svačinu a balíček kapesníků.
 
Info pro rodiče:
Pokud budete chtít své dítě odhlásit ze školní družiny, informujte vedoucí ŠD a napište písemnou odhlášku
-  ke stažení ZDE (velikost souboru 86 kB)
 

  

 

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DOMCÍCH 488, TRUTNOV

 

Zaměřujeme se na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do témat podle jednotlivých měsíců v roce. V každém období se zaměříme na proměnlivost přírody, příležitostné akce, svátky a tradice.

Nedílnou součástí plánu je dodržení zásad slušného a bezpečného chování ve školní družině a v ostatních prostorách školy i na akcích pořádaných školou a družinou. Vzájemná pomoc mezi kamarády a úcta k dospělým pracovníkům školy.

 

ZÁŘÍ

- přivítání žáků po prázdninách ve škole

- rozdělení žáků do jednotlivých oddělení

- seznámení se školou, řádem školní družiny

- poučení o bezpečném a slušném chování

- navazování kamarádských vztahů formou kolektivních her

- upevňování hygienických návyků

- zásady správného stolování

- vzpomínky na prázdniny - koláž (fotografie, pohledy, mušličky…)

- sportovní vyžití na školní zahradě

- podzimní výzdoba oddělení a přilehlých prostor

ŘÍJEN

- upevňování zásad správného stolování

- příprava do školy zábavnou formou (didaktické hry a rébusy)

- podzimníček (využití dýní, lesních plodů, listů…)

- Halloween

- technika découpage (na keramiku, dřevo…)

LISTOPAD

- drakiáda na hřišti

- zdravá výživa (zdravá svačinka)

- adventní výzdoba školní družiny a ostatních prostor školy

- adventní věnec

PROSINEC

- čert a Mikuláš ve družině

- vánoční zvyky a tradice

- zpěv vánočních písní a koled

- výroba drobných vánočních dárků

- vánoční svícny z přírodnin, pečení a zdobení perníčků

LEDEN

- tradice Tří králů

- prevence úrazů a první pomoc při zimních sportech (formou DVD –Hurvínek)

- zimní radovánky na sněhu, sněhové stavby

- otužování a důležité vitamíny pro zdraví člověka

- příprava do školy zábavnou formou – kvízy pro chytré hlavy

ÚNOR

- jarní prázdniny

- zimní sporty (různé výtvarné techniky)

- valentýnská srdce (závěsy na okna)

- Pozorování zvířecích stop ve sněhu (přiřazování stop ke zvířatům)

BŘEZEN

- měsíc knihy (čtení na pokračování, záložky do knih)

- dramatizace pohádky

- moje maminka – portrét podle fotografie

- velikonoční zvyky a tradice

- velikonoční dílny – drobné dekorace do bytu a na dveře

DUBEN

- míčové a sportovní hry

- mláďata (různé výtvarné techniky)

- Den Země – třídíme odpad a recyklujeme materiály (různé náměty)

- čarodějnice z keramické hlíny, dekorace (látky, knoflíky, stuhy, přírodniny…)

- jarní výzdoba oddělení a všech prostor

KVĚTEN

- Den matek (květinový závěs, knoflík pro štěstí)

- můj domácí mazlíček – fotografie, vyprávění

- sportovní a kolektivní soutěživé hry na hřišti

- pletení náramků, malování na kameny (mandaly, zvířátka)

- písně k táboráku

ČERVEN

- Mezinárodní den dětí

- Den otců (drobný dárek pro tatínky)

- těšíme se na prázdniny – letní sporty

- úklid hraček a her v oddělení

- poučení dětí o bezpečném chování v průběhu letních prázdnin

- zhodnocení celého roku ve školní družině

 

Průběžné činnosti: četba knihy na pokračování, opakování a procvičování učiva formou didaktických her, opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, upevňování hygienických návyků a zásad stolování, pěstování kamarádských vztahů a úcty k dospělým, výchova k estetické péči o prostředí školní družiny, střídání pracovních, výtvarných, hudebních, dramatických, estetických a sportovních činností.

 

Vypracovala Jana Pauzarová

   vedoucí školní družiny


 

 


Vyhledávání

Banner
Banner


Home Družina Úvod

Copyright © 2012 ZŠ V Domcích. Všechna práva vyhrazena. Založeno na Joomla!. Designed by: best actors reseller dedicated server Valid XHTML and CSS.