Školní družina 2017-2018 PDF Tisk Email

V Domcích 488 Trutnov
telefon: 499 813 075
mobil: 602 612 664

Provozní doba ŠD:
Ranní docházka: 6:15 - 8:00 

Odpolední docházka: 11:30 - 16:30

Vedoucí vychovatelka: Jana Pauzarová

Vychovatelé: 
Alena Nováková, Eva Vítová, Jitka Tomášová, Bc. Jana Synková

Prostřednictvím školní družiny jsou pořádané akce mimo školu. Informace Vám během roku sdělí vychovatelky ŠD. 

 

Oddělení

Děti ze tříd

Vychovatelka

Umístění

1

4. A, 4. B

5. A, 5. B

Bc. Jana Synková

tel. 136

 přízemí pod ŠJ

2

2. B, 4. C

Alena Nováková

tel. 102 

1. poschodí nad ŠJ

(kočička)

3

 2. C, 3. A 

Eva Vítová

tel. 103

1. poschodí nad ŠJ

(pejsek)

4

1. A, 2. A

Jana Pauzarová

tel. 104

 1. poschodí nad ŠJ (krteček)

5

1. B, 3. B

Jitka Tomášová

tel. 105

1. poschodí nad ŠJ

(ježek)

 

 

 

Platby:
1. pololetí - září
2. pololetí - únor
bezhotovostním převodem na účet školy 7827360217/0100
částka 1000,- Kč
Do poznámek uvést jméno žáka, třídu a účel platby - družina.
 
Pokud žáci navštěvují pouze provoz v ranní družině od 6.15 - 8.00 hodin, platí poplatek ve výši 500,- Kč za pololetí (platba pouze na účet školy). Je potřeba, aby zákonný zástupce vyplnil horní část přihlášky do školní družiny. 
V přípradě volné kapacity ŠD může zákonný zástupce žáka požádat o docházku do ŠD za konkrétní dny. Sazba je stanovena na 200,-Kč den/pololetí.
Děkuji.
 
! Platby pouze na účet školy!

 

Děti neuvolňujeme domů po telefonu. Řídíme se pokyny, které jsou uvedeny v přihlášce nebo na lístku, kde je uveden datum a podpis zákonného zástupce!

 

Dětem pořiďte do družiny věci na převlečení (zůstanou v šatničce), odpolední svačinu a balíček kapesníků.
 
Info pro rodiče:
Pokud budete chtít své dítě odhlásit ze školní družiny, informujte vedoucí ŠD a napište písemnou odhlášku v tomto znění:
Odhlašuji (jméno a příjmení dítěte, třída) ke dni (uvést datum) ze školní družiny ve školním roce 2017/2018. Podpis zákonného zástupce.

 

 

Celoroční plán akcí školní družiny na školní rok 2017/2018

 

 

Září

Už jsem školák – přivítání nových žáků ve školní družině.

Seznámení s bezpečnostními předpisy, se školním řádem a režimem ve školní družině a herně.

Poznáváme prostředí školy, školní hřiště, ostatní zaměstnance školy.

Základy hygieny a stolování, režim školní jídelny. 

Ohlédnutí za prázdninami – družinová koláž z obrázků a fotografií.

Zvonkohra z mušlí.

  

Říjen 

Světový den zvířat – domácí mazlíček, péče o zvířata ve volné přírodě, poslání psích útulků. 

Pozorování podzimní přírody, výroba barevných podzimních řetězů, obrázků a draků s využitím zbarveného listí. 

Sběr lesních plodů pro zvěř.

Dopravní výchova – chodec a cyklista jako účastník silničního provozu (formou vyprávění s využitím obrázků).

Halloween – dlabání dýní, dýňové figurky, dekorace a závěsné svícny.

 

Listopad

Dušičky – připomenutí tradice.

Barevné mandaly – tvoření různými výtvarnými technikami, výstava a zhodnocení prací všech oddělení.

Adventní zdobení školní družiny a přilehlých prostor, výroba dekorací na vánoční jarmark.

Adventní kalendář (různé výtvarné techniky).

 

Prosinec

Vánoční dílna – výroba přáníček, drobných dárečků, zdobení staročeských perníčků. 

Dopisy pro Ježíška.

Zvířátka u krmelce z kartonu (recyklace materiálu). 

Vánoční tradice a zpěv koled u klavíru.

  

Leden 

Tři králové – připomenutí tradice. 

Zdravá výživa – příprava ovocných jednohubek.

Krmítka pro ptáčky ze zavařovacích sklenic.

  

Únor

Hry na sněhu, stavění sněhuláků.

Valentýnská srdíčka – tvoření různými výtvarnými technikami.

První pomoc, prevence úrazů (zimní kousky primáře Housky na DVD).

Výroba drobných dárečků pro budoucí prvňáčky.

  

Březen

Měsíc knihy – seznámení s dětskou literaturou. Četba ukázek z dětských knížek. 

Kouzelné kamínky – malování a dekorování na kameny. 

Deskové a logické hry – turnaj ve všech odděleních. 

Velikonoční dílny – drobné dekorace s využitím přírodnin.

 

Duben

Den Země –  naučná stezka lesem s interaktivními úkoly o přírodě ve spolupráci se střední Lesnickou školou v Trutnově

Čarodějnice – přehlídka kostýmů, karneval s hudbou. 

Král logiků –  logická soutěž z oblasti světa a přírody.

 

Květen 

Návštěva tkalcovského muzea ve Voletinách. 

Den matek – výroba drobného dárečku pro maminky.

Rallye ve školní družině – jízda s autíčky pro kluky a holčičky. 

Smyslová výchova – bylinky kolem nás.

 

Červen

MDD – sportovní pětiboj (soutěže v netradičních disciplínách). 

Míčové hry na hřišti.

Těšíme se na prázdniny – zhodnocení akcí za celý školní rok.

Úklid hraček a oddělení.

Poučení dětí o bezpečném chování v průběhu letních prázdnin.

 

 

 

 

Vypracovala Jana Pauzarová, ved.ŠD

 


 

 

 

 


Vyhledávání

Banner
Banner


Home Družina Úvod

Copyright © 2012 ZŠ V Domcích. Všechna práva vyhrazena. Založeno na Joomla!. Designed by: best actors reseller dedicated server Valid XHTML and CSS.