Exkurze na Obchodní akademii Trutnov Tisk

v rámci projektu „Děti se učí hospodařit s penězi

(oblast finanční gramotnosti)

     Již třetím rokem jsme se v rámci finanční gramotnosti ve výchově k občanství zúčastnili návštěvy na Obchodní akademii v Trutnově – projekt nesl název „Děti se učí hospodařit s penězi“.

     Tuto akci ze strany OA TU zajišťoval opět p. Ing. Vik společně s pí Ing. Slámovou.

     Program:

 

1. část programu 10:45 - 11:30 - přednáška (první třída téma Bankovnictví, druhá Riziko)

 

2. část programu 11:35 - 12:30 - přednáška a závěrečný test (první třída téma Riziko, druhá třída Rozpočet)

 

     Projekt probíhal ve dvou učebnách, o přestávce se žáci vyměnili.

 

     V závěru druhé z částí byl zařazen krátký test a jeho vyhodnocení. Nejlepší žák z každé třídy obdržel drobnou cenu, kterou OA TU mohla zabezpečit díky podpoře ČSOB a trutnovské firmy KASPER KOVO.

 

     Navštívili jsme odbornou učebnu na PEK (Podniková ekonomika), kde studenti zrovna psali v programu deseti prsty – bravurní výkon žákům předvedla i pí Ing. Slámová, která psala text rychlostí přes 500 úhozů za minutu.

 

     Program byl velmi kreativní a pestrý.

 

     Akce byla rozhodně přínosná a se žáky jsme exkurzi pochopitelně posléze ve škole analyzovali a shrnuli. Dětmi byl projekt hodnocen velmi pozitivně.

 

                                                                                                          Mgr. Romana Krulišová

další foto