Zpráva o dvoudenním výjezdním zasedání Tisk

Ve dnech 25. a  26. října 2012 proběhlo dvoudenní výjezdní zasedání zaměstnanců naší školy (ZŠ V Domcích) realizované z OPVK v rámci DVPP,  které se uskutečnilo v rekreačním středisku Přední Labská.

 

 

V rámci tohoto výjezdu se uskutečnil grantový seminář pro pedagogické pracovníky školy, rozdělený do dvou bloků, jeden z názvem „Týmová práce“, který uspořádala pí. D. Forýtková, a druhý s námětem „Komunikace“, kterým nás provázela pí. Mgr. Et Mgr. Iva Stratilová.

 

Součástí „Týmová práce“ v rámci sociálního a osobnostního rozvoje bylo sebepoznání, kde si účastníci vyzkoušeli na vlastní kůži MBTI test, který udává kombinaci šestnácti různých typů osobnosti.

Díky Belbínově testu jsme si mohli vyzkoušet, jak každý z nás vidí svou roli v týmu. Výsledkem bylo osm týmových rolí.

Tyto aktivity jsme vyplňovali každý samostatně a výstupy podrobných psychologických testů jsme měli možnost konfrontovat s naší původní domněnkou, kdy jsme odhadovali, jaký budeme asi typ a člen týmu.

V tomto bloku jsme si posléze vyzkoušeli praktické aktivity v rámci týmu.

Na závěr jsme shrnuli a analyzovali efektivní a neefektivní týmy.

 

 

Co se týče druhého bloku, tam jsme se věnovali komunikaci. Vysvětlili jsme si klíčová slova, definici, některé techniky komunikace a samozřejmě i zde jsme měli možnost si vyzkoušet v praxi naše komunikační schopnosti. Aktivity, které jsme realizovali, byly například malování ve dvojici, kdy každý člen dostal jiný úkol. Další aktivitou byl známý pětilístek nebo volné psaní. Tento blok vyvrcholil dramatizací, kdy jsme dostali instrukce a přidělené role. Sehraná dramatizace byla z praxe, týkala se rodiče versus pedagogičtí pracovníci. Nejenže jsme shrnuli naše vědomosti, poznatky, jež jsme získali na semináři, ale mohli jsme využít i naše zkušenosti z praxe, rozhodně jsme byli nuceni víceméně improvizovat, ale hlavně jsme mohli popustit uzdu své fantazie a náramně jsme se i pobavili a zasmáli. Přestože jsme měli v každé skupině stejné zadání, role i téma, každá scénka měla trochu jiný nádech, způsob řešení a koneckonců i výsledek byl rozdílný.

 

 

 

Tento dvoudenní pobyt byl pro nás velkým přínosem.

Témata byla vhodně zvolena, jsou použitelná (z našeho pohledu) v obou kolektivech, jak učitelském, tak žákovském.

Zajímavé bylo, že jsme otestovali v podstatě i sami sebe.

 

Obě dvě lektorky byly velmi milé, ochotné, vstřícné a semináře měly zaměřeny do praxe, což my – jako pedagogové – velmi vítáme.

 

Nemůžeme opomenout ani velmi příjemné prostředí, ubytování, vyžití, péči a výtečnou stravu.

 

Domnívám se, že podzimní prázdniny jsme – i přes počáteční nedůvěru - strávili velmi příjemně, odvezli jsme si nové zážitky a poznatky, které se nám budou do budoucna určitě hodit.