Projekt Člověk – tvor neznámý Tisk

V úterý 6. března se žáci osmých ročníků naší školy zúčastnili projektové aktivity – Člověk – tvor neznámý na VOŠZ a SZŠ Trutnov.

Tato aktivita se skládala z několika částí:

1. hodina – přednáška studentů školy s videem a demonstrací některých fyziologických funkcí – srdeční činnost, dýchaní

2. – 3. hodina – nácvik základních prvků předlékařské první pomoci ve skupinkách pod vedením studentů školy

4. hodina – ukázka a demonstrace přístrojů monitorujících základní životní funkce.

Celý projekt probíhal ve velmi příjemném prostředí pod vedením nadšených a ochotných studentů.

Žáci naší školy hodnotili tento projekt pouze kladně.

Mgr. Jana Matěnová, vyučující přírodopisu