PAŘÍŽ, ZÁMKY NA LOIŘE 15. – 20. ZÁŘÍ 2013 Tisk

Více informací k zahraničnímu výjezdu naleznete v následujících odkazech:

Podrobný program

Písemný souhlas rodičů

Bezinfekční prohlášení

Zdravotní způsobilost