Beseda s Městskou policií Trutnov Tisk

Během listopadu probíhaly na naší škole besedy pod vedením Bc. Zmatlíka z Městské policie Trutnov. Žáci se seznámili s šikanou a kyberšikanou nejen ve škole. Dozvěděli se, jakým způsobem na ni reagovat, na koho se obrátit a kdo ji může pomoci vyřešit. V další části se věnovali ochraně zejména dětí v případě ohrožení. Na závěr dvouhodinové besedy žáci pokládali dotazy, týkající se práce strážníků.

Na zajímavé momenty se podívejte do fotogalerie.

další foto