Projekt „Děti se učí hospodařit s penězi“ Tisk

     Již druhým rokem jsme se v rámci finanční gramotnosti ve výchově k občanství zúčastnili 22. října 2012 návštěvy na Obchodní akademii v Trutnově – projekt nesl název „Děti se učí hospodařit s penězi“.

     Tuto akci ze strany OA TU zajišťoval p. Ing. Petr Vik společně s pí. Ing. Michaelou Slámovou.

     Program začal hned v 8:00 hodin přímo v obchodní akademii, kam jsme dorazili společně se třídami 9. A (v doprovodu pí. uč. Hany Novákové) a 9. B (v doprovodu pí. uč. Romany Krulišové).

     Po předběžné písemné i ústní konzultaci jsme se domluvili na tématech – „Bankovnictví aneb rychlým letem peněžním světem“ a „Spotřebitelské problémy a jejich možná řešení“.

     Každá třída měla slíbené přednášky zvlášť, postupně se vyměnily a mezi oběma bloky měli žáci možnost si důkladně prohlédnout celou školu. Dokonce nám bylo umožněno nahlédnout i přímo do tříd v průběhu vyučování. Žáci viděli vybavení školy, zaujala je půdní vestavba, velký zájem vzbudila odborná učebna, kde se nachází fiktivní firma, prohlédli si tělocvičnu, učebnu s interaktivní tabulí a určitě velký dojem na žáky udělala učebna PEKu (písemná a elektronická komunikace), kde jsou počítače s programem na psaní deseti prsty, což si samozřejmě i se zájmem žáci vyzkoušeli na vlastní kůži.  S velkým zaujetím žáci sledovali na dataprojektoru pí. Ing. Slámovou, která opisovala předložený text, a za minutu dosáhla takřka 600 úhozů (cca 580 úhozů), což je velmi úctyhodný výkon.

     V závěru druhé části byl zařazen krátký test a jeho vyhodnocení. Tři nejlepší žáci z každé třídy obdrželi drobnou cenu, kterou OA TU mohla zabezpečit díky podpoře ČSOB a trutnovské firmy KASPER KOVO.

     Společně jsme se potom během 4. vyučovací hodiny odebrali do školy.

 

     Program byl velmi nabitý, pestrý, zajímavý a žáky rozhodně zaujal. Po příchodu do školy jsme shrnuli, co nového jsme se dozvěděli nejen z oblasti finanční gramotnosti, ale také o škole jako takové. Někteří žáci dokonce již projevili zájem na této škole v budoucnu studovat.  Je dobře, že viděli chod školy v dopoledních hodinách. Na střední škole je naprosté ticho, studenti se o přestávce jen přesunou do jiné třídy, nehlučí, neodmlouvají, nemají nemístné poznámky, neposmívají se... Žáci jasně viděli, že je to již výběrová střední škola a nevhodné chování se zde netrpí.

 

     Na závěr bych zhodnotila tento projekt jako velmi přínosný, bylo to spojení příjemného s užitečným a je dobře, že je možné díky grantu uspořádat takovýto program, který zpestří žákům základní školy výklad, jenž se nemusí odehrávat vždy jen v budově naší školy.

 

     Velké díky patří hlavně aktérům Obchodní akademie Trutnov – organizátorům – p. Ing. Petru Vikovi a pí. Ing. Michaele Slámové, ale nesmíme opomenout ani na studenty, kteří se uvolili nás provázet celým projektem místo výuky a pak museli pracně dohánět vše, co zameškali po dobu jejich nepřítomnosti.

 

                                                                                                          Romana Krulišová

Aktualizováno Pondělí, 05 Listopad 2012 10:03