Projekt „FINANČNÍ SVOBODA“ pro 9. ročník Tisk

V úterý 19. prosince 2017 proběhl projektový den pro třídu 9. A, B. Jednalo se o projekt „Finanční svoboda“, který je zaměřen na finanční gramotnost, v dnešní době tak často skloňované téma.

V první části se žáci seznámili s terminologií, finančními produkty, což bylo nezbytné, aby mohli posléze „hru“ hrát.

V druhé části již žáci (finanční poradci) prováděli praktické transakce pro své klienty (příslušnou rodinu). Smyslem hry bylo splnit vytčené cíle bezpečnou cestou, ne za cenu riskování.

Druhý den jsme se v obou třídách k této hře ještě krátce vrátili a zhodnotili její průběh a význam.

Žáci se dozvěděli o finančních produktech na trhu, jak s finančními prostředky mohou nakládat, jakým způsobem mohou investovat atd. Domníváme se, že pomocí hry si nejlépe žáci osvojí, jak zacházet s finančními prostředky. Věříme, že žáci tento den hodnotili pozitivně.

Blanka Jorová a Romana Krulišová