Exkurze pro 6. ročník Tisk

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

 

Termín: 18.10. 2013                               

Program: Země a její sousedé, planetární   

                             stezka

 

Zaměření programu:

  • Tvar, velikost a pohyby Země
  • Čas a jeho měření, časová pásma
  • Další tělesa sluneční soustavy – planety, měsíce, planetky, komety

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky