Kurz pro předškoláky Tisk

Každý školní rok od února do května se pravidelně každý čtvrtek setkáváme ve škole s budoucími prvňáčky.

Vzhledem k velkému zájmu a potřebě individuálního přístupu k dětem si celou skupinu rozdělujeme na polovinu.

První skupina se 30 minut věnuje grafomotorickým cvikům, uvolňování ruky, rozvíjení poznání, matematickým představám a dalším rozvíjejícím činnostem. Společně jsme se učili vybarvování ve čtvercové a tečkované síti, určování geometrických tvarů, orientace v ploše, v prostoru, procvičování pravolevé a prostorové orientace, nácvik kreslení s říkankou, poznávání rozdílů mezi obrázky, dokreslování chybějící částí obrázku a další.

Druhá skupina se 30 minut věnuje procvičování jazykových schopností podle D. B. Elkonina  a rozvíjení ostatních kognitivních procesů.

Vycházíme z uceleného Tréninku jazykových schopností podle D. B. Elkonina, který je možné rozšířit a přizpůsobit potřebám dětí. Podle různých studií a výzkumů se ukazuje důležitost porozumění řeči a fonematickému uvědomování pro čtení a psaní.

V polovině každého setkání se skupiny vyměnily, aby si každé dítě vyzkoušelo a procvičilo potřebné úkoly.

Mgr. Eva Junová, Mgr. Dana Nyčová, Mgr. Blanka Vanišová,

Mgr. Hana Grundmannová, Mgr. Alena Petrželová