TEPLÁKOVÝ DEN Tisk

další foto zde

Žákovský parlament za podpory Školního poradenského pracoviště uspořádal Aprílového dne 1.4.2014 Teplákový den, který si zorganizovali parlamenťáci.
Den se pojal k naší radosti spíše jako zábava. Myslíme si, že se děti docela bavily a den byl zajímavý i pro učitele, kteří se k nám také připojili a tematicky se oblékli.PROGRAM:

První vyučovací hodinu si žáci ve svých kmenových třídách za podpory třídních učitelů zvolili miss/missáka s nejhezčími tepláky.

Druhou vyučovací hodinu jsme vyrazili obhlídnout tepláky my, žáci z parlamentu. Spočítali jsme žáky, kteří se do akce zapojili, a také jsme se zúčastnili v některých třídách doprovodného programu. Následně jsme se sešli a vyhodnotili jednotlivé třídy.

Třetí vyučovací hodinu jsme si vzali odměny s diplomy a šli jsme vyhodnocovat. Odměnili jsme úplně všechny zúčastněné, miss/missáka třídy čokoládovou medailí a diplomem. Pokud vyhrála celkově třída za nejvíce oblečených dětí v tepláků dostala i malou bonboniéru.
Některé děti z prvního stupně nám i dokonce zazpívaly a zatancovaly mazurku. Přidali jsme i kategorii učitel v teplákové soupravě.


A poté jsme se i s ostatními sešli o velké přestávce v Atriu školy. Proběhlo zde focení miss/missáků, učitelů, fotografů a také děti ze Žákovského parlamentu.
Miss/ Missáci                             Miss/Missáci                                   Miss

 

1. STUPEŇ                               2. STUPEŇ                                    UČITELÉ
1.A Petr Javůrek                        6.A Martin Paška                          Jana Matěnová
1.B Eliška Kaváková                 6.B Barbora Třebešková               Marie Píšová
1.C Tomáš Brhel                       7.A Eliška Ondráčková                 Dita Fuchsová
1.D Radim Horáček                  7.B Aneta Strnádková                   Blanka Jorová
2.A Zuzka Suchá                       8.A Petr Lamka                            Jarmila Gécová
2.B Adam Šrol                          8.B Michal Baláž
2.C Saša Linhartová                  9.A Tomáš Skalka

2.D Martin Bohan                     9.B Vojta Tuček
3.A Ester Vorochtová
3.B Eliška Žďárská
4.A Tadeáš Kučera
4.B Jana Groerová
5.A Olivek Grund
5.B Adam Jahelka